';
Preloader logo
There is nothing to show here!
Slider with alias cv-recruits-disclaimer not found.

Meer informatie over het gebruik van de website www.cv-recruits.nl​

Disclaimer
CV-Recruits is niet aansprakelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen of genomen worden op basis van de op deze site verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van informatie of data d.m.v. deze site.

De linken naar andere websites, die interessant zijn voor de gebruiker, zijn puur informatief. CV-Recruits.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt. CV Recruits behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze site te allen tijde eenzijdig aan te passen.