';
Preloader logo

CV-Recruits vind de privacy van haar klanten, kandidaten en relaties erg belangrijk. Zo hebben we onlangs ons privacy statement aangepast en brengen wij je hiervan graag op de hoogte. Hierin is weergegeven welke persoonsgegevens wij verwerken en met wie deze worden gedeeld. Ook wordt er aandacht besteed aan de rechten die je hebt over het beheer van je gegevens.

In deze verklaring lichten wij toe hoe we omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij respecteren de privacy van onze relaties en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van jouw persoonsgegevens is in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (Wet AVG). 

Wie zijn wij?
Wij zijn CV-recruits Werving & Selectie, Coaching, Training & Interim., statutair gevestigd aan de Oudenboschstraat 13 – 5045 SX SH in Tilburg ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62851829. 

Wij zijn specialist in de werving & selectie voor Retail posities en bieden tevens een Coaching, Training & Interim aan welke zowel binnen als buiten de Retail toegepast wordt.

Welke gegevens verwerken wij?
De gegevens die je aan ons verstrekt via bijvoorbeeld onze website of email worden opgeslagen in onze database. Met het akkoord gaan op deze Privacy Statement geef je ons jouw toestemming om jouw gegevens op te slaan in onze database voor 5 jaar. Je kunt dit altijd tussentijds aanpassen.

Persoonsgegevens die we onder andere van je opslaan

 • Naam, adres, woonplaats
 • Contactgegevens (telefoon, e-mailadres)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Opleiding
 • Werkervaring
 • Overige informatie die je zelf verstrekt, zoals jouw salarisindicatie en jouw CV
 • Persoonsgegevens die voortkomen uit en/of door u aangeleverd worden voor persoonlijke of zakelijke coaching
 • Overige persoonsgegevens door u aangeleverd in documenten of bestanden via de website, persoonlijk overgedragen, per post of gemaild.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan
  te maken, in schriftelijke en telefonische correspondentie
 • Bankgegevens welke nodig zijn om te voldoen aan betalingsverplichtingen
 • Via de website ontvangen gegevens als IP-adres, locatiegegevens, internetbrowser en apparaat type.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
CV-recruits gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Waarom bewaren we jouw gegevens?
Wij willen je graag kunnen bereiken wanneer we een mooie baan voor je hebben. We zullen de mogelijke kansen met de grootste zorgvuldigheid voor je selecteren. We zullen ons hierin eerder terughoudend opstellen dan dat we je overladen met allerlei aanbiedingen. Overigens, ben jij nog altijd degene die aan de knoppen draait, je kunt altijd tussentijds je gegevens verwijderen. In elk geval vragen wij altijd eerst jouw toestemming voordat we jouw gegevens delen met derden.

We gaan zorgvuldig om met jouw gegevens en behandelen en beveiligen deze in overeenstemming met de “Wet AVG”. Als onderdeel daarvan heb je ook altijd de mogelijkheid om de persoonsgegevens die we van jou hebben opgeslagen, in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Als je je via onze website hebt ingeschreven of hebt gesolliciteerd op een vacature, wordt je automatisch in de database geplaatst. Jouw gegevens worden na 5 jaar verwijderd. Wij zullen vóór het verlopen van deze termijn, opnieuw aan je vragen akkoord te gaan met het bewaren van jouw gegevens.

Met wie delen we jouw persoonsgegevens?
Naast bovengenoemde situatie delen wij jouw persoonsgegevens met niemand.

Welke maatregelen hebben we genomen om jouw gegevens te beschermen?
We verwerken jouw gegevens op een zorgvuldige manier, zoals de wet voorschrijft. We spannen ons tot het uiterste in om passende organisatorische en technische maatregelen te nemen om misbruik te voorkomen en om jouw gegevens te beschermen tegen diefstal of andere vormen van onrechtmatig gebruik.

Het kan voorkomen dat we ons privacy beleid moeten aanpassen. In voorkomende gevallen zullen we de aangepaste versie op onze website publiceren en jou daarover via mail informeren. Als je vragen hebt over deze verklaring, neem dan contact met ons op via info@www.cv-recruits.nl

[elfsight_whatsapp_chat id="1"]